PRO PHƯƠNG NAM - KHỞI NGUỒN THÀNH CÔNG

098 6666 498 pvre@vre.vn

TIN TỨC

CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

Tập huấn nâng cao năng lực thuộc chương trình 135 năm 2020 tại Ban dân tộc tỉnh Cao Bằng

Lớp tập huấn Quản lý tài chính và thủ tục thanh quyết toán đầu tư xây dựng công trình thuộc chương trình 135

Đại dịch covid 19

Làn sóng covid 19 lần thứ 4 tại Việt Nam

Trà Vinh vùng An toàn khu cách mạng (phần 1)

Giới thiệu đôi nét về tỉnh Trà Vinh

Thông tin thành tích và khen thưởng

Công ty rất vinh dự được đón nhận nhiều bằng khen do các Bộ ngành và các đơn vị địa phương trao tặng

Tập huấn nâng cao năng lực, điều hành quản lý sản xuất kinh doanh

Áp dụng pháp luật trong hoạt động của hợp tác xã

CÁC HỢP TÁC XÃ ĐƯỢC TIẾP CẬN MÔ HÌNH LIÊN KẾT SẢN XUẤT

Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Phú Yên phối hợp với Công ty Cổ phần Pro Phương Nam tổ chức các lớp tập huấn cho thành viên các HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh về liên kết chuỗi giá trị, vai trò của các HTX và chính sách hỗ trợ phát triển HTX nông nghiệp.