Công nghệ thông tin
Công nghệ thông tin là một lĩnh vực quan trọng bậc nhất tạo ra sự phát triển toàn xã hội, giúp cho con người có thể tương tác, kết nối và liên lạc với nhau một cách nhanh chóng và hiệu quả.
21/02 14:26
Đào tạo
Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn ngắn hạn và cấp chứng chỉ/chứng nhận.
21/02 14:23
Tư vấn
Lĩnh vực tư vấn luôn được chú trọng phát triển tại Công ty Cổ phần PRO Phương Nam. Đây là lĩnh vực được thành lập bởi một đội ngũ chuyên gia nhiệt huyết, chuyên môn cao, dầy dặn kinh nghiệm và kỹ năng xử lý thông tin nhạy bén.
21/02 14:13