Tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở các cấp thực hiện Chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2023

Sáng ngày 18.03.2024, tại thành phố Bảo Lộc và thị trấn Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng Ban dân tộc tỉnh phối hợp cùng công ty cổ phần Pro Phương Nam tổ chức khai mạc khóa tập huấn: “Nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở các cấp triển khai chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2023”. Đến dự và phát biểu khai mạc, chỉ đạo lớp tập huấn có đồng chí Nguyễn Đức Tài – Phó Ban dân tộc tỉnh.

z5259564055435_08af963a56ad803b69089c6ecf19121a.jpg

Trong những năm gần đây, công tác thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS & MN) tại tỉnh Lâm Đồng đạt được một số thành tựu như: Kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS & MN có nhiều chuyển biến tích cực; Giảm tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo; Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào DTTS; Phát triển cơ sở hạ tầng giao thông, giáo dục, y tế, văn hóa địa phương; Bảo tồn và phát huy bản sắc DTTS.

Bên cạnh đó, vẫn còn một số mặt hạn chế còn tồn tại: Chênh lệch trình độ phát triển giữa các vùng, địa phương; Khả năng tiếp cận dịch vụ của đồng bào DTTS còn thấp; Tình trạng di cư tự do, phá rừng, lấn chiếm đất đai còn xảy ra.

Theo tình hình đó, để thực hiện hiệu quả Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS trong những năm tiếp theo, rất nhiều giải pháp đã được đưa ra; trong đó, việc nâng cao chất lượng cán bộ, tập huấn, nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác dân tộc là vô cùng quan trọng.
z5260834705187_88a6d49249da54f65f236cd7edd20e40.jpg

Quang cảnh lớp tập huấn tại thị trấn Đức Trọng

Trong ngày khai mạc lớp tập huấn, có hơn 300 đại biểu tham dự là các cán bộ công chức tại các phòng, đoàn thể tại các huyện, thành phố; Chủ tịch/ phó chủ tịch, cán bộ công chức xã; Cán bộ, nhân viên và giáo viên các trường PTDTNT trên địa bàn tỉnh.

z5260834634132_f3bdfadc67989530203cad7bc831bebc.jpg

Báo cáo viên truyền đạt nội dung khóa tập huấn

Trong 5 ngày diễn ra lớp tập huấn, các học viên được đội ngũ Báo cáo viên/giảng viên truyền đạt về các chuyên đề: quy trình quản lý đầu tư công trình cơ sở hạ tầng do cấp xã làm chủ đầu tư; Nghiệp vụ vận hành và bảo trì các công trình hạ tầng và khai thác công trình đưa vào sử dụng; Kỹ năng xây dựng và thực hiện các dự án, hoạt động bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc gắn với phát triển du lịch. Thông qua quá trình học tập, các học viên cũng được các Báo cáo viên/giảng viên giải đáp thắc mắc trong quá trình triển khai công tác tại địa phương.

Thực hiện: Phòng Tổ chức