TẬP HUẤN NÂNG CAO NĂNG LỰC THUỘC CHƯƠNG TRÌNH 135 NĂM 2020 TẠI BAN DÂN TỘC TỈNH CAO BẰNG

    Từ ngày 09 đến ngày 11/7/2020 tại Nhà khách  Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Cao Bằng,  Công ty CP PRO Phương Nam Phối hợp với Ban Dân Tộc tỉnh Cao Bằng Tổ chức lớp tập huấn chuyên đề Quản lý tài chính và thủ tục thanh quyết toán đầu tư xây dựng công trình thuộc chương trình 135.

Quản lý tài chính và thủ tục thanh quyết toán đầu tư XDCT thuộc chương trình 135
Chuyên đề Quản lý tài chính và thủ tục thanh quyết toán đầu tư XDCT thuộc chương trình 135

    Lớp tập huấn nhằm nâng cao kiến thức chuyên môn, cũng như cung cấp một số văn bản quy định mới của nhà nước về quản lý tài chính và thủ tục thanh quyết toán đầu tư xây dựng công trình đối với các cán bộ công chức cấp xã, cán bộ được tăng cường về xã, cán bộ dân tộc thiểu số, thành viên ban quản lý dự án của các xã thuộc 03 Huyện Trùng Khánh, Huyện Hòa An và Huyện Bảo Lâm.

    Sau 03 ngày tích cực nghiên cứu học tập, lớp tập huấn đã kết thúc và thành công tốt đẹp. Ban tổ chức hoàn thành việc truyền tải đầy đủ các nội dung của chuyên đề tập huấn, qua việc tiếp thu kiến thức của lớp tập huấn, các học viên tham gia lớp học thiết thực triển khai ngay vào công việc cũng như công tác lãnh đạo chỉ đạo tại địa bàn đang hoạt động.