Bồi dưỡng nghiệp vụ Đấu thầu cơ bản tại Trung tâm Dịch vụ Tài chính tỉnh Đồng Tháp năm 2024

Nhằm nâng cao năng lực cho các tổ chức, cá nhân và các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh kịp thời nắm bắt các nội dung mới của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, Nghị định số 24/2024/NĐ-CP và các Thông tư, biểu mẫu mới ban hành, Trung tâm Dịch vụ Tài chính phối hợp cùng Công ty cổ phần Pro Phương Nam mở lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn và các nội dung mới về đấu thầu cho cán bộ làm nghiệp vụ có liên quan đến hoạt động đấu thầu và đối tượng khác có nhu cầu tham gia.
anh.jpeg

Ông Trần Văn Phú – Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Tài chính tỉnh Đồng Tháp tại lễ khai mạc lớp đào tạo, tập huấn.

Các học viên tham gia chương trình đào tạo, nâng cao năng lực nghiệp vụ đấu thầu được báo cáo viên/giảng viên của công ty truyền đạt nội dung về 10 chuyên đề chính trong lựa chọn nhà thầu, được giải đáp thắc mắc về những nội dung, mẫu biểu mới và làm bài đánh giá.

Kết thúc lớp tập huấn, có 68/70 học viên hoàn thành khóa học và được cấp chứng nhận.

Thực hiện: Phòng Tổ chức